Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010

Α.Δ.: Δίφροι

...
Τό νά κινεῖται κανείς ἀτομικῶς μέ ταχύτητα αὐτοκινήτου μέσα στήν πόλη χωρίς νά καταλαμβάνει περισσότερο ἀπό ἕνα τετραγωνικό μέτρο τοῦ ὁδοστρώματος, εἶναι μιά ὀνειρώδης κατάσταση. Ἔγινε ὅμως καί πραγματοποιήσιμη.

Στήν Ἀθήνα ἐμφανίστηκαν μιά-μέρα μία σειρά διτρόχων πού οἱ ρόδες τους εἶναι παράλληλες ἡ μία μέ τήν ἄλλη καί ὁ ἐπιβάτης στέκεται ἀνάμεσά τους καί κρατάει ἕνα μπαστοῦνι χάρις στό ὁποῖο ἰσορροπεῖ καί κατευθύνει τό ὄχημά του. Μοιάζει μέ τούς ἀρχαίους δίφρους, μόνο πού τό ὄχημα αὐτό δέν σέρνουν ἄλογα, ἀλλά τό κινεῖ μιά μπαταρία πάνω στήν ὁποίαν στέκεται ὁ ἐπιβάτης.

Ἡ νέα ἐφεύρεση θά εἶναι σωσμός γιά τήν κυκλοφορία. Ὅταν τό αὐτοκίνητο θά περιορισθεῖ μόνο γιά τίς μεταφορές πραγμάτων καί προσώπων- μέ-εἰδικές-ἀνάγκες ἡ κίνηση στούς δρόμους θά εἶναι εὔκολη, ἄνετη καί ταχύτατη.

Μιά ἐξέλιξη τόσο θετική, μέσα στό σκοτάδι τῆς σύγχρονης πραγματικότητας, πού προκαλεῖ ἐνθουσιασμό καί αἰσιοδοξία.
Α.Δ.
...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου